-
Priser & Vilkår

  • Individuel konsultation a 60 min.                                           900 kr.

  • Samtale i institutioner/skoler med forældre og 
     professionelle omkring barnet a 60 min.                             1.200 kr.

  • Gruppesupervision a 60 min.                                              1.900 kr.

  • PAS-konsultation a 60 min (hvis barnet er hjemtaget 
     inden for de seneste 5 år) egenbetalingsandel                       100 kr.


Tid brugt på kørsel pr. time.
Prisen for kurser og foredrag aftales afhængig af indhold, omfang og målgruppe.

Afbud
Afbud senest dagen før inden kl. 12.00 accepteres uden beregning. Ved senere afbud kan opkræves fuld takst. 
Afbud kan gives på sms på 22 98 97 88
      SiteBuilder drevet af  Vistaprint