-
Min profil


Jeg har varetaget adoptionsforberedende kurser siden starten i 2000. Desuden har jeg været Post Adoptions Service konsulent siden dette initiativs opstart i 2007.

Post Adoption Services, der forkortes PAS, er den internationale betegnelse for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilier og adopterede efter adoptionen. 
PAS-rådgivningen administreres af Ankestyrelsens Adoptionssekretariat, der også udbyder adoptionsforberedende kurser, som jeg er kursusleder på.

Jeg er cand.mag. fra Københavns Universitet og har i en årrække været seminarielektor i Psykologi & Pædagogik.

Derudover har jeg:
  • en terapeutisk baggrund som hhv. IFS-terapeut og Imago parterapeut 
  • en systemisk baggrund som konsulent og supervisor fra DISPUK
  • et 3-årigt fordybelses og uddannelsesforløb i Mindfulness hos MD Richard Moss, CA, USA
  • gennemgået et certificeret forløb i Reuven Feuersteins metoder i Dynamisk Testning og træning af kognitive funktioner
  • beskæftiget mig med selvudvikling og meditation.

I mit arbejde er jeg guidet af følgende ideal:

 Det største, du kan give et andet mennesker, er kvaliteten af din opmærksomhed

SiteBuilder drevet af  Vistaprint