-
Adoptionsrådgivning

Min grundlæggende antagelse er, at adopterede børn ikke fejler noget og ikke gør noget mærkeligt, men blot reagerer naturligt på de uheldige, uhensigtsmæssige og i nogle tilfælde umenneskelige forhold, de er blevet budt før adoptionen. Barnet udviser en normal reaktion på unormale forhold. De voksne, der er omkring barnet, kan imidlertid have et problem med at forstå barnet og reagerer derfor ikke altid hensigtsmæssigt. 

  • Jeg arbejder med at oversætte barnets adfærd til forståelige reaktioner på de vilkår, det er blevet budt, således at forældrene forstår barnet og indser det meningsfulde i dets adfærd og reaktioner. Når forældre forstår dette, arbejder vi på at finde de mest hensigtsmæssige måder at ændre denne adfærd på, så familien, både barn og forældre, kan komme i trivsel. 

  • Jeg ser ikke det enkelte barn som et ’problem’, men tænker hele familiens dynamik og aktuelle dagligdag ind som en nødvendig tilgang til at forstå samspillet mellem alle familiemedlemmerne. En forståelse, hvor alle parters tilknytningshistorie spiller ind i den aktuelle situation. 

  • Jeg gør mig umage med at omsætte problemstillinger til konkrete opgaver, der kan udføres i dagligdagen, for at hele familien kan komme i trivsel.


Siden 2007 har jeg været adoptionskonsulent ved Ankestyrelsen, hvor familier kan modtage hjælp mod en egenbetaling på 100 kr. i timen. 

Fra 2000 til 2010 var jeg kursusleder på de adoptionsforberedende kurser, der udbydes af Ankestyrelsens Familieretsafdeling. SiteBuilder drevet af  Vistaprint